Event Details
Home Wydarzenia Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

W 1994 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustaliło dzień 16 września Międzynarodowym Dniem Ochrony Warstwy Ozonowej dla upamiętnienia rocznicy podpisania Protokołu Montrealskiego (1987 rok), mającego na celu ograniczenie w skali światowej emisji freonów i halonów, niszczących warstwę ozonową. Polska przystąpiła do Konwencji w 1990 roku.

Obchody Międzynarodowego  Dnia Ochrony Warstwy Ozonowej mają na celu propagowanie działań służących realizacji celów Protokołu i jego aneksów w sprawie ochrony warstwy ozonowej, która chroni Ziemię i życie na niej przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym.  Ma na celu przypominanie społeczności międzynarodowej o ciągle istniejącym zagrożeniu.