Event Details
Home Wydarzenia Światowy Dzień Mokradeł
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Światowy Dzień Mokradeł

Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest od 1997 roku w rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej. Czasami dodatkowo organizowane są obchody Światowego Tygodnia Mokradeł.

Zasadniczym celem obchodów Dnia Mokradeł jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie roli ekologicznej i gospodarczej obszarów wodno-błotnych. Zgodnie z Konwencją Ramsarską mokradło to obszar leżący na pograniczu środowiska wodnego i lądowego, czyli zarówno obszary podmokłe (bagna), jak i wszelkie wody śródlądowe, a także najpłytsze przybrzeżne wody morskie, ale w czasie Dnia Mokradeł uwaga poświęcana jest również nieco szerszym obszarom (np. łęgom, które poza powodziami nie są pokryte ani przesycone wodą).