Event Details
Home Wydarzenia Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich

Rezolucją z 10 listopada 1998, Zgromadzenie Ogólne ONZ  ogłosiło 2002 rok Międzynarodowym Rokiem Terenów Górskich, aby pomóc w eliminacji i zwalczaniu zjawiska ubóstwa pośród mieszkańców tych terenów, powstałego w wyniku niekorzystnych warunków naturalnych i konfliktów zbrojnych narażających na straty ekosystem górski i jego zasoby.

Obchody Roku miały za zadanie promocję, ochronę i zagwarantowanie zrównoważonego rozwoju w tych regionach, zwiększenie świadomości społeczeństwa na świecie na temat istoty ekosystemów leśnych i ich znaczenia w dostarczaniu istotnych zasobów oraz usług (źródła wody, ochrona żywności) a także wsparcie finansowe inicjatywy. Podkreślano również znaczenie promocji i ochrony dobytku kulturowego miejscowej społeczności zamieszkującej tereny górskie.

Decyzja o ustanowieniu Międzynarodowego Dnia Terenów Górskich była następstwem sukcesu Roku i stworzenia międzynarodowego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenach górskich

Celem obchodów jest zwrócenie uwagi m.in. na zwiększone koszty zaopatrzenia i usług na terenach górskich, koszty infrastruktury oraz transportu i energii. To również okazja do zwiększenia świadomości o ochronie i znaczeniu gór oraz lasów górskich dla ekologicznego świata i „zielonej gospodarki” z uwzględnieniem zmiany klimatu.

W ramach obchodów organizowane są także akcje promujące kulturę oraz produkty wywodzące się z terenów górskich.