Łukasz Kisiala
Home Łukasz Kisiala

Łukasz Kisiala

Koordynator Projektu

Absolwent Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Interesuje się geopolityką Chin i podróżowaniem. Jest czynnie zaangażowany w inicjatywy prospołeczne, brał udział w wielu wolontariatach i praktykach zagranicznych, między innymi w Ghanie i na Tajwanie. 

Podróże po świecie udowodniły mi, że lokalne działania mają przekład na sytuację globalną. Praca na rzecz ochrony środowiska i klimatu to praca na rzecz wspólnego dobra. Wierzę, że redukcja śladu węglowego realnie przekłada się na poprawę jakości naszego życia i przyszłych pokoleń. Kluczem do zostawienia po sobie dobrego śladu jest zaangażowanie i świadomość.