Agnieszka Rozwadowska
Home Agnieszka Rozwadowska

Agnieszka Rozwadowska

Prezeska Zarządu

Pełnomocnik Zarządu Spółki Columbus Energy S.A – lidera rynku nowoczesnej energetyki. Od 6 lat związana z Grupą Columbus; początkowo na stanowiskach operacyjnych, a od 3 lat na samodzielnych stanowiskach kierowniczych. Realizuje projekty współpracując bezpośrednio  z Zarządem i Zespołem Zarządzającym Spółki.

Odpowiedzialna za relacje z otoczeniem kapitałowym, budowanie wizerunku spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, realizację projektów na styku z biznesem, aktywne doskonalenie procesów organizacji skalującej się trzykrotnie z roku na rok, rozwój nowych produktów i zespołów.

Posiada uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ukończywszy prestiżowy program certyfikujący w ramach transformacji lean w organizacji Columbus – uzyskała tytuł Lean Black Belt®.

Prezes Zarządu Carbon Footprint Foundation, od początku związana z Fundacją, w której jest odpowiedzialna za organizację międzynarodowego szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit, tworzenie konceptu i strategii CSR, zarządzanie zespołem projektowym, pozyskiwanie kluczowych partnerów strategicznych oraz kontakt z otoczeniem. 

Działania jednostek mają wielki sens. Od nieśmiałego pragnienia i małych kroków rozpoczynały się wielkie transformacje społeczne i kulturowe. Wierzę w to, że żeby efektywnie oddziaływać na otoczenie, należy być najwierniejszym ambasadorem swoich przekonań zawsze i wszędzie. Fundacja i cały jej Zespół wraz z Wolontariuszami powstał po to, by wspierać społeczeństwa, a szczególnie biznes, w ich zielonej transformacji. Rozumiemy i czujemy potrzeby biznesu; jesteśmy przekonani, że Już dziś może się on chwalić i dzielić swoimi dobrymi zrównoważonymi praktykami. W Fundacji dbamy o transparentny audyt, działając przeciw greenwashingowi. Angażując każdego uczestnika ekosystemu zielonej transformacji, budujemy współodpowiedzialność za obecny dobrostan Ziemi, a także wspieramy postawy proekologiczne w trosce o jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. Neutralność klimatyczna jest możliwa do osiągnięcia pod warunkiem uczciwej i rzetelnej partycypacji wszystkich grup interesariuszy w transformację. Edukacja ekologiczna oparta na faktach, nie opiniach, stanowi solidny fundament naszej działalności. Cele Fundacji realizujemy w ramach społecznego Think Tanku udostępniając przestrzeń dla swobodnej komunikacji świata nauki, aktywizmu społecznego z biznesem i technologią. 

Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie.

Mahatma Gandhi