Too Good To Go
Home Too Good To Go

Too Good To Go

Chce mieć realny wpływ na walkę z problemem marnowania jedzenia, więc łączy siły z przedstawicielami rządu, edukacji, a także wpływ na gospodarstwa domowe i rynek spożywczy, aby wspólnie przeciwdziałać marnowaniu.